Du är här

Röda budbilar

Vård- och omsorgsavdelningen i Närpes upphandlar transporttjänster

Anbudsförfrågan - transport av varor från Vasa centralsjukhus centrallager via Närpes hvc:s centrallager till vård- och omsorgsavdelningens enheter längs Vasavägen.

Upphandlare:
Närpes stad/ Vård- och omsorgsavdelningen
Kyrkvägen 2
64200  NÄRPES
    
Kontaktpersoner: 
Susanne Hammarberg (centrallagret hvc tel. 040-6746011)
Marina Nordström (tel. 040-1600633)

Varor som skall transporteras:
Främst blöjlådor och hjälpmedel men även andra vårdförnödenheter kan komma ifråga.

Varifrån:
Varorna transporteras från Vasa centralsjukhus Centrallager på Liselundsvägen 12 i Vasa till Närpes hälsovårdscentral. Varorna packas om och transporteras senare från centrallagret vid Närpes hvc ut till användarna.

Vart:
Varorna skall transporteras till vård- och omsorgsavdelningens enheter längs Vasavägen från Närpes centrum till Pörtom centrum, d.v.s. till följande ställen:
Alvina, Övermark hälsostation, Solgärdet, Pörtehemmet, Pörtom servicecenter och Pörtom hälsostation. En del av enheterna behöver varutransporter mera sällan. Lossning skall ske vid ca 3-4 ställen per vecka. 

Tidpunkt:
Varorna hämtas varje måndag, efter kl. 14.00, från Vasa centralsjukhus centrallager och transporteras till Närpes hvc:s centrallager. Varje torsdag, efter kl. 8.00, transporteras varorna från centrallagret vid Närpes hvc ut till vård- och omsorgsavdelningens enheter längs Vasavägen från Närpes centrum till Pörtom centrum. Varorna skall vara framme vid slutstationen i Pörtom senast kl. 14.00 på torsdagen. Transporterna skall ske varje vecka, d.v.s. råkar tisdag eller torsdag vara helgdag skall det överenskommas om att transporten sker en annan veckodag. De två veckor då lagret i Närpes inventeras utgör undantag, första veckan i juni och en vecka vid jul/nyår, då sker inga transporter. Då ordinarie chaufför är frånvarande skall trafikanten ordna en ersättande chaufför. Den offert som inte kan uppfylla kravet om transport varje vecka (undantaget två veckor se ovan) under året förkastas.

Mängd:
Behovet av varor är ca 5-6 pallar/vecka. Transportbilen skall vara så stor att allt ryms med på en gång. Vid transport ut till vård och omsorgens enheter kan beställningen till några enheter vara mindre än en pall, vilket kan försvåra fördelningen till enheterna. Totala mängden kan variera beroende på förbrukningen på enheterna. 

Tid och pris:
Offerten begärs för tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 med option för ett tilläggsår 2022. Priset önskas som ett momsfritt pris euro/vecka och momsen anges skilt.

Offertens inlämningsdag:
Offerten inlämnas i slutet kuvert med märke ”transporter” senast fredagen den 4.12.2020 kl. 15.45 till adressen:

Närpes stad / Marina Nordström
Kyrkvägen 2
64200 NÄRPES
    
Till offerten bifogas intyg på att skatter och arbetsgivaravgifter är betalda samt att olycksfallsförsäkring tecknats. En kopia av ikraftvarande trafiktillstånd för godstrafik skall också bifogas offerten. Utredning om att företaget ingår i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattskyldiga skall bifogas. 

Närpes 5.11.2020

Marina Nordström
Ekonomichef vård och omsorg