Du är här

INFLUENSAVACCINERING 2020

På grund av stor efterfrågan på säsongens influensavaccin är tillgången för tillfället begränsad. Tillsvidare tas inga nya bokningar emot, varken via webbtidbokning eller per telefon.

Gratis vaccin ges till följande personer:

  • alla som fyllt 65 år  
  • alla barn i åldern 6 mån - 6 år
  • gravida 
  • personer som hör till riskgrupp p.g.a sjukdom eller vård
  • social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
  • värnpliktiga som inträder i beväringstjänst