Du är här

Åkerlandskap

Utarrendering av jordbruksmark

Närpes stad utarrenderar sina odlingslägenheter för 5 år. Nedan finns översiktskartor byavis över arrendeområdena och dessutom finns skilda kartor över varje skifte. På skifteskartorna framkommer fastighetsbeteckningar och arealer. 

Skriftliga anbud lämnas in i slutna kuvert och märks med "Arrende". Anbuden lämnas till Närpes stad, Tekniska avdelningen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes senast 9.11.2020. 


Förteckning över basskiftessignum och arealer

 

Centrumområdet

Offertformulär för centrum 

Centrum översiktskarta
Centrum skifte 1,2,3 och 4
Centrum skifte 5 och 6
Centrum skifte 7
Centrum skifte 8 och 9
Centrum Skifte 10

 

Finby

Offertformulär för Finby

Finby översiktskarta
Finby Skifte 1
Finby Skifte 2
Finby Skifte 3
Finby Skifte 4
Finby Skifte 5
Finby Skifte 6
Finby Skifte 7
Finby Skifte 8
Finby Skifte 9​​​​​​​
Finby Skifte 10​​​​​​​
Finby Skifte 11
Finby Skifte 12​​​​​​​
Finby Skifte 13​​​​​​​

Nämpnäs

Offertformulär för Nämpnäs​​​​​​​

Nämpnäs översiktskarta​​​​​​​
Nämpnäs Skifte 1


Pjelax

Offertformulär för Pjelax​​​​​​​

Pjelax översiktskarta​​​​​​​
Pjelax Skifte 1​​​​​​​
Pjelax Skifte 2​​​​​​​

Västra Yttermark

Offertformulär för Yttermark​​​​​​​

Västra Yttermark översiktskarta​​​​​​​
Västra Yttermark Skifte 1

Östra Yttermark

Offertformulär för Yttermark

Östra Yttermark översiktskarta​​​​​​​
Östra yttermark Skifte 1​​​​​​​
Östra Yttermark Skifte 2​​​​​​​

Pörtom

Offertformulär för Pörtom​​​​​​​

Pörtom översiktskarta​​​​​​​
Pörtom Skifte 1​​​​​​​
Pörtom Skifte 2​​​​​​​
Pörtom Skifte 3, 4 och 5​​​​​​​
Pörtom Skifte 6​​​​​​​

Övermark

Offertformulär för Övermark​​​​​​​

Övermark översiktskarta​​​​​​​
Övermark Skifte 1​​​​​​​
Övermark Skifte 2 och 3 
Övermark Skifte 4 ​​​​​​​
Övermark Skifte 5 ​​​​​​​
Övermark Skifte 6​​​​​​​
Övermark Skifte 7​​​​​​​
Övermark Skifte 8​​​​​​​