Du är här

Närpes stads verksamhet med anledning av Covid-19 9.10.2020

Covid-19 har spridit sig snabbt i Österbotten sedan slutet av september. Med anledning av den snabba spridningen har kommunerna, Vasa sjukvårdsdistrikt och Regionförvaltningsverket fattat beslut om åtgärder som ska begränsa virusets spridning. Begränsningar gäller fram till 25.10 eller hela oktober månad.

Det finns goda förutsättningar att hindra virusets framfart genom dessa begränsande åtgärder.
Närpes stads pandemiledningsgrupp följer kontinuerligt med läget och uppdaterar anvisningar enligt behov.

Begränsning av folksamlingar
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner. Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020. Länk till RFVs meddelande här

Med offentliga sammankomster avses till exempel konserter, bioföreställningar, bolagsstämmor och idrottstävlingar. Dessa begränsningar påverkar till exempel tidigare annonserat höstlovsprogram i Närpes.

Österbottens coronasamordningsgrupp ger dessutom en stark rekommendation om att man inte heller ska ordna privata tillställningar för över 10 personer.

En stark rekommendation om att använda mun- och nässkydd gäller i alla offentliga lokaler.

Ändringar i stadens verksamhet

För att hindra spridning bland vårdens och omsorgens enheter införs följande justeringar i verksamheten inom Närpes stad för tiden 9.10-25.10:

Hälsocentralens mottagning
Normal verksamhet gällande akut- och läkarmottagning.
Besökare rekommenderas starkt använda egna mun- och nässkydd under besöket.

Vårdarmottagningen och hälsostationerna i Töjby, Pörtom och Övermark har reducerad verksamhet, men samtliga dessa verksamheter fungerar.

Hvc-sjukhus
Besöksförbud införs från lördag 10.10 fram till söndag 25.10.
För patienter i livets slutskede tillåts anhörigas besök.
Avdelningen kontaktas innan dessa besök: 06 22 49710

Besök på serviceboenden
Besök på äldreboenden fortsätter att ordnas som så kallade säkra besök. Besökare har inte tillträde till boenderum och allmänna utrymmen. Besöken genomförs i skilda utrymmen där skyddsutrustning, avstånd och plexiglas används som medel att genomföra besök. Vårdas klienten  i livets slut kan besök ordnas i klientens rum. Närstående rekommenderas att undvika att ta hem sina äldre på besök.

Dagverksamhet
Alla former av dagverksamhet och träffar för äldre som ordnas av staden har uppehåll fram till 25.10.

Samservicebyrån
Samservicebyrån har normal öppethållning, men följande önskemål riktas till kunderna. 

  • I första hand uppmanas kunder sköta sitt ärende per telefon.
  • Kunderna rekommenderas bära mun- och nässkydd under besöket.
  • Kunderna ombes respektera att högst 3 kunder ska befinna sig utrymmet samtidigt. Om vädret tillåter går det bra att vistas en stund utomhus innan man går in igen.

Stadens skolor
Elever i gymnasiet och årskurs 7-9 rekommenderas starkt att använda mun- och nässkydd i skolans utrymmen och under skolskjutsar.

Bibliotek
Närpes stadsbibliotek fortsätter med normal öppethållning. Besökare uppmanas iaktta rekommenderade säkerhetsåtgärder.

Närpes vuxeninstitut
Vuxeninstitutets kurser under veckorna 42 och 43 ställs in.