Du är här

Elias Ceders minnesfond

Bidrag ur Elias Ceder fond kan sökas av organisationer, föreningar och privatpersoner. Fondens ändamål är att stärka samhörighet och gemenskap bland ungdomar och på så sätt främja ungdomarnas psykiska välmående. Fondens medel kan användas även för förebyggande verksamhet.  

Fritt formulerade ansökningar riktas till Fritidsnämnden i Närpes senast den 20 oktober och sänds till ann-katrin.enqvist@narpes.fi eller via ansökningsformuläret som hittas på länken nedan. 

Länk till ansökningsformulär


För mer info:
Ungdomssekreterare, Ann-Katrin Enqvist
Tel. 040-1600641
E-post: ann-katrin.enqvist@narpes.fi