Stadshusets verksamhet under sommaren

Stadshuset är semesterstängt under tiden 6.7-31.7.2020. Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda.
Huvudbiblioteket har normal sommaröppethållning. Handlingar till påseende finns vid lånedisken i huvudbiblioteket.

Nedan nämnda funktioner nås på direkttelefon måndag-fredag kl. 9.30-11.00:

Ekonomikansliet      040 160 0663.
Tekniska kansliet     0400 368 206 

Socialarbetare nås per direkttelefon 040 160 0638 måndag-fredag 
kl. 8.00-16.00. Övriga tider kontaktas socialjouren på tfn 06 325 2347.

Vuxeninstitutets kansli är stängt 6.7-26.7 och kan vid behov nås via vuxeninstitutet@narpes.fi

STADSSTYRELSEN I NÄRPES