Utomhusidrottsplatser öppnats 14.5 och simhallen 1.6

De utomhusidrottsplatser som Närpes stad upprätthåller öppnades 14.5. Av bollplanerna är endast planen i Pjelax, Yttermark och Töjby i användning för organiserad träningsverksamhet 14.5-31.5.2020. Pga av rådande restriktioner har nedtagning av hallen blivit senarelagd till början av juni. Bollhallen hålls stängd fram tills hallen är nedtagen. Då bollhallen är nedtagen kan konstgräset tas i bruk. På Mosedal gräsplan och Centralplan utförs ännu servicearbete och därmed stängda åtminstone fram till 1.6. Övriga utomhusplatser som är öppna är: Mosedal löpbanor, volleyboll planen vid Ishallen, utomhusgymmet vid Centralplan och basket/tennis uteplanen vid Simhallen.

På alla idrottsplatser ska restriktionerna för sammankomster, säkerhetsavstånd och direktiv för minskandet av smittspridningen av covid-19 följas.

På stora idrottsplatser (gäller endast Pjelax gräsplan av de platser som är öppna 14.5-31.5) är restriktionerna för sammankomster högst tre grupper på tio personer(ink- tränare/ledare) med beaktande av säkerhetsavstånden under hela vistelsen/träningspasset. Vid Yttermark gräsplan gäller två grupper på 10 personer (en grupp per planhalva). På de små idrottsplatserna så som utomhusgym, är restriktionen för sammankomster fortfarande 10 personer till och med 31.5.

De föreningar och privatpersoner som använder idrottsplatserna svarar själva för att restriktionerna följs.

Simhallen öppnas 1.6 och då följs regeringens säkerhetsdirektiv. Ännu inväntas eventuella preciseringar från regionförvaltningsverket/statsrådet gällande simhallars verksamhet. Tiden då simhallen har varit stängd har bland annat bastun fixats till och maskiner har genomgåtts och servats. Simhallen kommer att hålla servicestängt som vanligt i sommar och håller sista dagen öppet för allmänheten är fredag 26.6.2020. Simhallen håller stängt till medlet av augusti. Exakt datum när Simhallen öppnar igen efter sommaren meddelas senare.

Simskolorna genomförs som planerat i sommar. Till simskolan i simhallen och i Pörtom utomhusbassäng pågår anmälan som bäst. Vuxeninstitutet planerar också hålla sommarkursverksamheter.