Förslag till ändring av detaljplan för kvarteren 34 och 35 i Övermark

Enligt §§ 19 och 27 i MBF finns till allmänt påseende förslag till ändring av detaljplan för kvarteren 34 och 35 i Övermark. Planen finns till påseende 21.5-3.6.2020. Tilläggsuppgifter ger Malin haka tel.040-1600931. Eventuella anmärkningar skall senast 3.6.2020 sändas skriftligen till: Närpes Stad/ Stadsstyrelsen / Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.