Förslag till ändring av detaljplan för kvarter 210 i Klaresund

Enligt §§ 19 och 27 i MBF finns till allmänt påseende förslag till ändring av detaljplan för kvarter 210 i Klaresund (Saga och Klara). Planen finns till påseende 6.5-4.6.2020. Tilläggsuppgifter ger Malin haka tel.040-1600931. Eventuella anmärkningar skall senast 4.6.2020 sändas skriftligen till: Närpes Stad/ Stadsstyrelsen / Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.