Motionskampanjen I Form för livet 13.4 - 16.8.2020

Motionskampanjen I Form för livet ordnas under tiden 13.4 - 16.8.2020.

Man deltar i motionskampanjen genom att anteckna namn, by man bor i och kryssa för om man gått eller cyklat i ett motionshäfte som hittas i en av de 70 motionspostlådorna som finns runt om i Närpes. En prestation per dag får antecknas. Inga specifika prestationskrav, så som kilometer eller tid, finns för att delta.

Här hittas en karta där motionslådorna är utmärkta: https://drive.google.com/open…

Bland alla som antecknar sitt namn i häftena utlottas en cykel.

För att hålla utomhusaktiviteter säkra för oss alla, och under kampanjen är det önskvärt att det riktas särskilt med uppmärksamhet till följande riktlinjer:

1. Nu är det god tid att njuta av naturen, men följ alltid anvisningarna och instruktionerna som ges av myndigheterna.
2. Håll god handhygien. Nys och hosta i armvecket, tvätta händerna efteråt.
3. Kom ihåg säkerhetsavståndet 1-2 meter.
4. Om du känner dig ens lite flunssig, svag eller om du är sjuk, stanna hemma!