Motionskampanjen I Form för livet 13.4 - 16.8.2020

Motionskampanjen I Form för livet ordnas under tiden 13.4 - 16.8.2020.

Man deltar i motionskampanjen genom att anteckna namn, by man bor i och kryssa för om man gått eller cyklat i ett motionshäfte som hittas i en av de 70 motionspostlådorna som finns runt om i Närpes. En prestation per dag får antecknas. Inga specifika prestationskrav, så som kilometer eller tid, finns för att delta.

Här hittas en karta där motionslådorna är utmärkta: https://drive.google.com/open…

Bland alla som antecknar sitt namn i häftena utlottas en cykel.

För att hålla utomhusaktiviteter säkra för oss alla, och under kampanjen är det önskvärt att det riktas särskilt med uppmärksamhet till följande riktlinjer:

1. Nu är det god tid att njuta av naturen, men följ alltid anvisningarna och instruktionerna som ges av myndigheterna.
2. God handhygien är viktig, tvätta händerna ofta med tvål, använd gärna handskar när du skriver i motionshäftena.
3. Sociala kontakter bör hållas nere. Motionera därför ensam eller med personer i samma hushåll. Till andra medmänniskor bör man håll säkerhetsavståndet 2 meter. Ha också säkerhetsavståndet i minnet om ni möter en bekant vid motionslådan eller på vägen när ni är ute och motionerar. Undvik populära rutter/platser där det rör sig mycket folk. Undvik också gärna utomhus lekplatser och utomhusgym.
4. Om du känner dig ens lite flunssig, svag eller om du är sjuk, stanna hemma!