Verksamhet inom vård och omsorg Närpes stad

Corona-telefonservice för äldre

En telefonlinje för äldre invånare om corona är öppen vardagar kl 8-15. 
Nummer: 050 3454 947
Linjen är till för den som inte har symptom på sjukdomen men som känner sig osäker på frågor kring corona och till exempel hur man kan röra sig för att minska riskerna för smitta.

Den som känner av symptom på sjukdomen kan ringa vårdbedömningen på Närpes hvc, (06) 2249 600

Vårdbedömningen:
måndag och torsdag 8-18, tisdag, onsdag och fredag 8-16


Närpes HVC

Till följd av rådande coronaläge och enligt givna rekommendationer kommer verksamheten vid Närpes hvc att ändras de kommande veckorna.


Icke brådskande vård

Den icke brådskande mottagningsverksamheten reduceras och personalresurser omfördelas enligt behov till de verksamhetspunkter som behöver prioriteras vid en eventuell epidemi.

Patienter med icke brådskande vårdbehov rekommenderas nu i första hand kontakta om råd telefonledes, (06) 2249 600

Vid andra verksamhetspunkter på hvc, såsom fysikalen, ges i nuläget endast brådskande och akuta behandlingar.

Äldre personer som rekommenderats stanna hemma kommer att kontaktas om redan bokad tid och vårdbehovet bedöms. Vi strävar även till att effektivera möjligheten till bedömning och vård i hemmet av äldre.


Akut vård

Brådskande och akut vård ges som tidigare efter kontakt till vårdbedömningen vid Närpes hvc, (06) 2249 600.

Utanför vårdbedömningens öppettider kontaktas jouren vid Vasa centralsjukhus , (06) 2131 001


Tandvården

Även tandvården följer samma riktlinjer och icke brådskande granskningar hos framför allt äldre personer flyttas fram. Skoltandvården håller paus medan besök till tandreglering fortsätter tillsvidare.


Besöksförbud vid hvc-sjukhus

Vid hvc-sjukhus råder besöksförbud. Vid eventuella frågor kan man kontakta respektive enhet.


Utdelning av sjukvårdsmaterial 

Den som ska hämta sjukvårdsmaterial ska ringa 040 6746 011 för att beställa sjukvårdsmaterialet. Materialet kan hämtas från hyllan vid huvudingången till Närpes hvc.


Äldreomsorgen

Hemvården

Hemvården fungerar som vanligt. 


Besöksförbud vid boenden

Vid våra serviceboenden och hvc sjukhus råder besöksförbud. Vid eventuella frågor kan man kontakta respektive enhet.
 

Familjeservice

Familjecentret fortsätter att vara öppet.  

Socialarbetare strävar tillsammans med klienterna att i mån av möjlighet att sköta ärendena per telefon. Socialarbetare kan i första hand kontaktas telefonledes via stadens växel 06-2249111 telefontid 9.30 - 10.30

Barn- och mödrarådgivning samt övriga hälsokontroller fungerar normalt.

Kontakta familjecentret om du behöver intyg för sjukt barn. Samma regler som tidigare gäller, d.v.s hälsovårdare kan utfärda sjukintyg för högst 3 vardagar.


Samservicepunkten

Samservicebyrån fortsätter hålla öppet.

Ifyllda blanketter och dylikt lämnas i postlådan, så att antalet fysiska besök inne i själva byrån kan minskas.