Besök i stadshuset sker via tidsbokning

Besök i stadshuset i Närpes sker från och med måndagen den 23.3 via tidsbokning. I viktiga ärenden ombedes besökare att ta kontakt per e-post eller telefon med berörda tjänsteinnehavare och boka in ett möte. 

Besökare med ärende till stadshuset uppmanas att i första hand sköta sina ärenden via e-post eller telefoni. Kontaktuppgifter finns på stadens webbplats. 

Åtgärden görs för att minska risken för smittspridning och för att trygga hälsan hos personalen som arbetar i stadshuset. De flesta ärenden går bra att sköta via e-post eller via telefon. I särskilda situationer är det förståeligt att det finns ett behov av att kunna träffas och diskutera ett ärende. I dessa fall görs en tidsbokning med berörd tjänsteinnehavare. 

Telefon: 06 2249111
E-post: staden@narpes.fi