Viktig information om daghem och skola

Information till vårdnadshavarna till elever inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt barn i småbarnspedagogik:

Statsrådet har beslutat att skolbyggnaderna hålls stängda till 13.5.2020. Detsamma gäller de förskolor som hör till skolväsendet, vilket är fallet i Närpes stad.

Undervisningen sker på distans genom digitala lösningar.

Alla elever uppmanas delta i distansundervisningen i hemmet för att minska smittospridningen av Covid-19. Om detta inte är möjligt så kan elever som går i förskolan samt i åk 1-3 delta i närundervisning i sin skola. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet har barnen hemma.

Småbarnspedagogiken är öppen, men statsrådet rekommenderar även där att barnen sköts hemma.