Simhall och bibliotek stänger

Stadens bibliotek, bokbuss och simhall stängs för allmänheten från och med tisdag 17.3.2020. Också skolornas bokningsbara gymnastiksalar stängs för allmänheten. 

Invånare uppmanas att inte avlägga onödiga besök till stadens serviceboenden. Ingen som varit på resa utomlands får besöka boendena inom två veckor efter hemkomst. Ingen med symptom får besöka serviceboendena.

Stadens personalrestaurang Matstugan i Närpes servicecenter är öppen enbart för stadens egen personal. 

Besökare med ärende till stadshuset uppmanas att i första hand ta kontakt via e-post eller telefoni. 

Via THL:s webbplats (www.thl.fi) meddelas också om utvecklingen gällande coronaviruset Covid-19.