Digitala färdigheter en ny medborgarkompetens – en omfattande enkät utreder finländarnas kunskaper

Som en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet görs den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter. De digitala tjänsterna gör skötseln av vardagliga ärenden smidigare, men alla har fortfarande inte tillräckliga digitala färdigheter. Med hjälp av enkäten utreder man finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering. I Österbotten har vi nu möjlighet att delta i detta viktiga arbete!

Den digitala enkäten kan besvaras på webben eller på papper
Digitaliseringsenkäten som öppnats idag är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt. Det önskas att enkäten besvaras i så stor utsträckning som möjligt oberoende av färdigheter. 

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus eller på en pappersblankett som de regionala samordnarna för digitalt stöd delar ut runt om i Finland. Pappersblanketter kommer bl.a. till bibliotek, samservicekontor och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen. Svar samlas in under mars månad. Resultaten av enkäten publiceras i slutet av maj.

Genom att delta hjälper ni oss att få viktig information om österbottningarnas digitala färdigheter!