Information med anledning av COVID-19/Coronavirus

Den smittsamma sjukdomen Covid-19, som orsakas av ett coronavirus, sprids allt mer även i Finland. Med beaktande av den aktuella lägesbilden och de påbud och rekommendationer som framförts av statsrådet och berörda ministerier samt övriga myndigheter och organisationer så som Institutet för hälsa och välfärd (THL), Regionförvaltningsverket och Finlands Kommunförbund, har Närpes stads ledningsgrupp och ledningsgruppen inom sektorn för vård- och omsorg i dag tagit ställning till följande åtgärder som träder i kraft omgående.

Möten
Alla publika evenemang som Närpes stad arrangerar med fler än 50 deltagare ska tills vidare ställas in. För att stävja smittspridningen ställs Vuxeninstitutets kurser in tillsvidare. 

Skydda riskgrupper
För att skydda riskgrupper ska personer med sjukdomssymptom inte besöka hälsovårdsmottagningen eller besöka åldringar och sjuka. 

Hygien
Vi upphör med att skaka hand. Städningen i stadens utrymmen intensifieras och förbättras. 

Ytterligare information
Mera information om Coronaviruset hittas på THL:s webbplats samt på VCS:s webbplats.

Om misstänker att du drabbats av coronavirus ska du RINGA den egna hälsocentralen. Vårdpersonalen tillsammans med läkaren bedömer infektionsrisken.
Efter att bedömningen är gjord får du anvisningar om fortsatt vård. Det är viktigt att du följer anvisningarna för att förhindra smittspridning.

Vårdbedömningen i Närpes är öppen måndag och torsdag kl 8-18, tisdag, onsdag och fredag kl 8-16. Telefonnummer: 06 22 49 600

Övriga tider hänvisas till samjouren vid Vasa centralsjukhus, tel. 06 213 1310 eller 06 213 1001.

Kontrollera även aktuella resemeddelanden på utrikesministeriets webbplats.