Sommarpraktik 2020 för 16-20-åringar (födda 2000-2004)

Ansökningstid: Februari månad
Ansökan via: https://www.kuntarekry.fi/se/arbetsgivarna/narpes-stad/

• Platser finns inom daghem, kök, park och vårdarbete.
• Lönen är 7,90 euro/utförd arbetstimme.
• Anställningen via sommarpraktik är 30 h/vecka under 4 veckor.
• Förutom sommarpraktiken för 16-20-åringar anställer staden också studerande till olika sommarvikariat – dessa söks antingen via www.kuntarekry.fi eller genom att direkt kontakta den arbetsplats man är intresserad av att jobba på, för kontaktuppgifter se www.narpes.fi