Utkast till detaljplanändring för del av kvarter 123 och 124 i Närpes centrum

Enligt § 30 i MBF meddelas att till allmänt påseende finns PDB och utkast gällande ändring  av del av detaljplan för kvarter 123 och 124 i Närpes centrum.

Planen finns till påseende 27.1 – 25.2.2020 och eventuella åsikter skall senast 25.2.2020 sändas till

Närpes stad / Enheten för mätning och planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes. Tilläggsuppgifter ger Malin Haka tel. 040-1600931, malin.haka@narpes.fi