Stadsfullmäktige i Närpes röstade för samgång

Stadsfullmäktige i Närpes beslöt på måndag kväll att godkänna en sammanslagning av Närpes stad och Kaskö stad i enlighet med det i utredningen om kommunsammanslagning upprättade sammanslagningsavtalet. Beslutet fattades efter omröstning där 26 ledamöter röstade för en samgång och åtta ledamöter röstade emot. Samma kväll beslöt kommunfullmäktige i Kaskö att inte godkänna sammanslagningen. Besluten har ännu inte vunnit laga kraft.