Ändring av detaljplan

Enligt 27 § i markanvändnings- och byggförordningen meddelas att under tiden 11.11-10.12.2019 finns till påseende förslag till ändring av detaljplan för del av Högback Södra industriområde. Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 10.12.2019 på adressen Närpes Stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.