Matstugan, namnet på Närpes servicecenters lunchrestaurang.

Det öppnades en namntävling  till att hitta ett passande namn för Närpes servicecenters nya lunchrestaurang i slutet av sommaren. Av förslagen som kom in, valdes 5 namnförslag ut, vilka omröstning skedde kring.
Förslagen togs ut av Johanna Smith, Edd Grahn, Britt-Louise Groos och Maj-Britt Grönberg.

Namn förslag:
Matilda
Matstugan
Matlusten
Smak Oasen
Restaurang Rosetten

Det vinnande namn förlaget till lunchrestaurangen blev efter omröstningen, Matstugan!    
Vi gratulerar Ulrica som gav det vinnande förslaget!

OBS! Från och med 1.11.2019  börjar huvudingången till aulan på Närpes servicecenter användas.  
Samtidigt stängs dörren i hörnet på matsalen (hörnet mot Frida) som under byggnadstiden hållits öppen för lunchgästerna. 

Mera info och matlistor hittas via: https://narpes.fi/sv/matservice