INFLUENSAVACCINERING 2019

Följande grupper har rätt till avgiftsfri influensavaccinering:

•    Alla som fyllt 65 år
•    Alla barn i åldern 6 månader ‒ 6 år (barn i åldern 2-6 år har möjlighet att få vaccinet som nässpray)
•    Personer som hör till riskgrupp på grund av sjukdom eller vård
•    Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
•    Gravida kvinnor
•    Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt
•    Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen                                       


Vaccinationstillfällen utan tidsbokning (drop-in)

Närpes familjecenter (Närpesvägen 4)
måndag 25.11 kl. 13-17
måndag 2.12 kl. 13-17                                                                   

Pörtom servicecenter, hälsostationen                                        
torsdag 21.11 kl. 13-16
torsdag 28.11 kl. 13-16

Töjby hälsostation                                                                       
onsdag 20.11 kl. 13-16                                                                  
onsdag 27.11 kl. 13-16                                                                  

Övermark hälsostation
tisdag 19.11.kl. 13-16
tisdag 26.11 kl. 13-16                                                                       

Om Du inte vill köa kan du reservera tid för vaccinering
Du kan reservera tid per telefon 11.11-13.11 kl. 8-9 på följande telefonnummer tel: 040 1600943 eller 040 1600948