Vård och omsorgsnämnden i Närpes upphandlar servicetrafik

Vård och omsorgsnämnden i Närpes upphandlar servicetrafik inom Närpes stad för åren 2020-2021:
Handlingarna kan hämtas vid stadshusets informationsdisk eller sänds på begäran per e-post.

Kontakta vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson, jim.eriksson@narpes.fi, tel. 040 8395 790.
Anbud ska lämnas in senast 21.11.2019.