Resultat från kommuninvånarenkäten


Totalt inkom 3408 svar på enkäten gällande en eventuell samgång mellan Närpes stad och Kaskö stad. Svarsprocenten blev 45 %.