Stadshusets verksamhet under sommaren

Stadshuset är semesterstängt under tiden 8.7-2.8.2019. Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda.

Huvudbiblioteket har normal sommaröppethållning. Handlingar till påseende finns vid lånedisken i huvudbiblioteket.

Nedan nämnda funktioner nås per direkttelefon måndag-fredag kl. 9.30-11.00:
Ekonomikansliet      040 160 0663.
Byggnadskansliet     040 1600629 (8-19.7)

Socialarbetare nås per direkttelefon 040 160 0638 måndag-fredag 
kl. 8.00-15.45. Övriga tider kontaktas socialjouren på tfn 06 325 2347.

Vuxeninstitutets kansli är stängt 8-21.7.2019 och kan vid behov nås via vuxeninstitutet [at] narpes.fi.
Ingen inkvartering på SÖFF i sommar.

Samservicebyrån har normal öppethållning.

STADSSTYRELSEN I NÄRPES