Utkast till detaljplaneändring till påseende

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen meddelas att ändring och utvidgning av

 

Högback södra industriområde kvarter 522,523,524,525,583,587,589 och del av kverteret 558 inleds

 

Samtidigt finns program för deltagande och bedömning (MBL 63 §) och planutkast (MBF 30 §) till påseende 4.6-3.7.

Eventuella åsikter skall senast 4.7 sändas till Närpes stad / Enheten för mätning och planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes. Tilläggsuppgifter ger Malin Haka tel. 040-1600931.

 

 

 

 

Bilagor