I Form För Livet-kampanjen

 I Form För Livet startade år 1995 som en del av en nationell kampanj där man ville aktivera stillasittande vuxna och få dem att röra på sig.

Tidigare fanns det en del motionslådor och ordnades motionsevenemang såsom kommunlunken men i och med denna kampanj sattes fler motionslådor ut och det hela blev mera strukturerat.

Kampanjen har haft ungefär samma form sedan starten men en del lådor har flyttats eller tagits bort  och vissa lådor har bytts ut då de blivit för dåliga.  Idag finns det strax över 70 lådor runt om i kommunen.

Årets nyhet är en karta där alla motionslådor är utmärkta. Med hjälp av kartan kan nyinflyttade se var motionslådorna finns men även övriga kommuninvånare kan ha nytta av kartan då man kanske hittar en ny motionsrutt.

Precis som tidigare år lottas en cykel ut bland alla som skrivit i häftena.  Målsättningen är enligt Idrottssekreterare Ida Hautaoja att nå minst 35.000 prestationer och att få folk att röra på sig för en bättre hälsa.

Så bege er ut och motionera i Sommarnärpes!

Du hittar också kartan här: https://drive.google.com/open?id=1dZ8l-EB_ZH2Ggc7XcyGfodLBgWoss5Ox&usp=sharing