I Form För Livet-kampanjen

Motionskampanjen pågår under tidsperioden 15.4-18.8.2019.

 I Form För Livet startade år 1995 som en del av en nationell kampanj där man ville aktivera stillasittande vuxna och få dem att röra på sig.

Tidigare fanns det en del motionslådor och ordnades motionsevenemang såsom kommunlunken men i och med denna kampanj sattes fler motionslådor ut och det hela blev mera strukturerat.

Kampanjen har haft ungefär samma form sedan starten men en del lådor har flyttats eller tagits bort  och vissa lådor har bytts ut då de blivit för dåliga.  Idag finns det strax över 70 lådor runt om i kommunen. Kampanjen är tidsmässigt lika lång varje år och pågår i mitten av april till mitten av augusti. 

Precis som tidigare år lottas en cykel ut bland alla som skrivit i häftena.  Målsättningen är enligt Idrottssekreterare Ida Hautaoja att nå minst 35.000 prestationer och att få folk att röra på sig för en bättre hälsa.

Så bege er ut och motionera i Sommarnärpes!

Nedan ser du var motionslådorna är utplacerade runt om i Närpes. Du hittar också kartan här: https://drive.google.com/open?id=1dZ8l-EB_ZH2Ggc7XcyGfodLBgWoss5Ox&usp=sharing