Förslag till sammanslagningsavtal mellan Kaskö och Närpes

Den gemensamma ledningsgruppen för en utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer har sammanträtt 15 gånger. Ledningsgruppens och utredningsman Göran Hongas förslag till samgångsavtal är klart. I den fortsatta processen ska respektive stads beslutande organ ta ställning till avtalsförslaget.

Läs förslaget till sammanslagningsavtal här.