Delta i en enkät om anpassad motion

Vi vill förbättra på möjligheterna att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor, för personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation och långtidssjuka samt för personer pga den sociala situationen har svårigheter att delta i den motion som erbjuds normalt.

Enkäten är en del av Soveli ry´s projekt "anpassad motion i tvåspråkiga kommuner"  vars syfte är att djupgående utveckla den anpassade motionen på fastlandet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20 000. Med i projektet är sex tvåspråkiga kommuner,  varav Närpes är en.

Svara på enkäten elektroniskt på svenska här: https://soveli-lv.creamailer.fi/survey/answer/sps8ziho0lvlm
och på finska här: https://soveli-lv.creamailer.fi/survey/1fyfq7zv3lizv
eller genom att skriva ut formuläret (pdf-fil) som kan fyllas i förhand och inlämnas till Fritidsbyrån.
Deadline 15.9.2019

Mera information om projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner hittas här: https://www.soveli.fi/kehittaminen/anpassad-motion-i-svenskfinland/

Bilagor