Torgbodar till uthyrning

Närpes stad hyr ut två torgbodar vid Närpes torg. Uthyrning för längre och kortare tid. Hyra utgår enligt den taxa som fastställts för torgplatser.

Intresserade skall lämna skriftlig anmälan, önskad hyrestid och uppgifter om verksamheten senast 17.5.2019 kl. 12.00 till Hans Hall på tekniska avdelningen. Mera info fås av Hall tfn 0400-293934.

Val av hyresgäst sker genom lottdragning enligt följande:

 

Regler för lottdragning gällande torgbodar vid Närpes torg

Lottdragningen sker enligt följande:

Finns intresserade för årskontrakt sker lottdragning mellan dessa i första hand. Om inget intresse finns för årskontrakt sker lottdragning mellan intresserade av  månadskontrakt osv., sålunda att de som är intresserade av den längsta hyrestiden har förtur.

Intresserade prioriteras enligt följande:

  1. Årskontrakt
  2. Månadskontrakt
  3. Veckokontrakt
  4. Dagskontrakt

 

Förhållningsregler:

-      torgregler för Närpes stads torg.

-      förekommer det vid årskontrakt ingen verksamhet i torgboden under en (1) månads tid, har staden rätt att säga upp hyresförhållandet. Månaderna januari , februari och mars undantagna. Uppsägningstiden är en (1) vecka.

Bilagor