Fastigheter till salu

Knåpnäs by (Eskilsö):

- en tomt med bostadshus om ca 0,54 ha på fastigheten 545-408-3-35

 

Överträsk by:

-skogsmark om ca 0,48 ha på fastigheten 545-408-3-35

- en tomt med bostadshus om ca 0,23 ha och skogsmark om ca 2 ha på fastigheten 545-431-7-49

 

Anbuden lämnas in i slutna kuvert till stadsstyrelsen i Närpes, senast 24.5.2019 kl 15.00 under adressen:

Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES. Kuvertet bör märkas med "Anbud på fastigheter". Säljaren förbehåller sig rätten

att godkänna eller förkasta givna anbud.

Tilläggsinformation ges av Johan Silfversten 040-6503376, Malin Haka 040-1600931 eller Yngve Storsved 050-4440762.

Bilagor