Bidrag för barn och ungdomsverksamhet

Fritidsnämnden i Närpes anslår härmed bidrag för barn och ungdomsverksamhet att sökas.
Understöd kan beviljas för ledd verksamhet som direkt riktar sig till barn och unga.

Till ansökningarna bör fogas en projektplan och -budget.

Fritt formulerade ansökningar (med adress och kontonummer) sänds per e-post till ann-katrin.enqvist [at] narpes.fi senast 24.5.2019.

Förfrågningar till Anki Enqvist tel. 040-1600641.