Planer till påseende

Följande planförslag finns till påseende mellan 26.4-27.5

 

       •     Ändring av del av Trutören benämnda stranddetaljplan

       •     Ändring av del av Tjärlax camping benämnda stranddetaljplan

  • Ändring av delområden av strandgeneralplanen. Ändringen gäller flyttning av byggplatser
  • Ändring av del av Kåtnäs norra bostadsområde

 

 

Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 27.5.2019 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

Bilagor