Europaparlamentsvalet 2019

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområden och röstningsställen i Närpes är följande:

 

Röstningsområden              Röstningsställen                                       Adress

01. Pjelax röstningsområde    Pjelax skola                                               Pjelaxvägen 1

02. Böle          -”-                   Böle ungdomsföreningslokal                        Kristinestadsvägen 578

03. Finby        - ”-                  Närpes gymnasium                                     Skolgränden 9 A

04. Näsby       -”-                   Stadshuset                                                Kyrkvägen 2

05. Kåtnäs      -”-                   Stenbackens skola                                     Pitvägen 9

06. Kalax        -”-                   Skogsdungens daghem                              Norrtåget 1

07. Nämpnäs -”-                    Nämpnäs ungdomsföreningslokal                 Nämpnäsvägen 149

08. Norrnäs     -”-                   Västra Närpes skola                                   Norrnäsvägen 34

09. Rangsby   -”-                   F.d. Rangsby skola                                     Rangsbyvägen 195

10. Töjby        -”-                   F.d. Töjby skola                                          Töjby skolväg 9

11. Yttermark -”-                    Yttermark skola                                          Uljensvägen 2

12. Övermark -”-                    Övermark skola                                           Vasavägen 1647

13. Pörtom     -”-                   Pörtom skola                                              Centrumgränden 2

 

Förhandsröstning förrättas under tiden 15-21 maj 2019.

Förhandsröstning förrättas enligt följande:

 

 1) Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES

Onsdag 15.5 – fredag 17.5    kl. 10.00 – 18.00

Lördag 18.5 – söndag 19.5    kl. 10.00 – 14.00

Måndag 20.5 – tisdag 21.5    kl. 10.00 – 19.00

 

2) Övermark bibliotek, Vasavägen 1599, 2 vån., 64610 ÖVERMARK

Fredag 17.5    kl. 09.00 – 15.00

Tisdag 21.5    kl. 14.00 – 20.00

 

3) Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 PÖRTOM

Onsdag 15.5    kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 16.5    kl. 10.00 – 15.00

Måndag 20.5    kl. 15.00 – 20.00

 

Förhandsröstning vid vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad resp. valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelser och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Villa Holger, åldringshemmet Frida, de effektiverade serviceboendena Efraim, Villa Rosa, Alvina, Pörtehemmet och  Solbacken samt seniorboendena Bostället och Solgärdet.

 

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll, och som har Närpes som hemkommun, får rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 14 maj 2019 före kl. 16 till centralvalnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, tel. 06-2249111.                     

Röstandes identitet: Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet. Den som inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen (identitetskort, pass, körkort, FPA-kort försett med foto eller annan officiell handling med foto) kan hos polisen hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort, som utfärdas åt en person för att han eller hon ska kunna rösta. För att få ett temporärt identitetskort måste den som ansöker om kortet ha med sig två passfoton enligt polisens passfotoanvisningar.

Brevröstning:  Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Brevröstningshandlingarna ska beställas till utlandet via webben, e-post eller post. När den röstberättigade fått handlingarna och röstat ska rösten postas till centralvalnämnden i Närpes i det ytterkuvert som finns med brevröstningshandlingarna.

Mer information om hur brevröstningshandlingarna beställs till utlandet hittas på: https://vaalit.fi/sv/brevrostning

Valinformation på olika språk: Vid förhandsröstningen i stadshuset finns fredagen den 17 maj 2019 kl. 15-17 en valförrättare som talar vietnamesiska på plats, och på tisdagen den 21 maj 2019 kl 15-17 finns en valförrättare som talar bosniska på plats.

CENTRALVALNÄMNDEN I NÄRPES

Information om Europaparlamentsvalet på olika språk (Läs mera på www.electionsfinland.fi)