Förhandlingar om samgång avancerar

PRESSMEDDELANDE 21.2.2019

Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer sammanträdde i Närpes på onsdagskvällen. Mötet var det tionde i ordningen.

- Förhandlingarna om samgång avancerar för varje sammanträde och arbetet fortsätter i rask takt under våren. Ambitionen är att utredningen ska vara klar innan sommaren så att städernas fullmäktigeförsamlingar har ett samgångsavtal att ta ställning till, säger Närpes stads fullmäktigeordförande Mikaela Björklund.

På onsdagens möte behandlades bland annat organiseringen av bildning, kultur och fritid. Avsikten är att inom bildningssektorn ha en gemensam tjänstemannaavdelning medan den politiska styrningen fördelas över två nämnder.

Skötseln av den gemensamma social- och hälsovården behandlades för första gången av ledningsgruppen. Utredaren Göran Honga konstaterade att regeringens social- och hälsovårdsreform inte ser ut att förverkligas och att frågan om hur social- och hälsovården ska organiseras i framtiden är oklar.

Vikten av  goda språkkunskaper inom vården framfördes av representanter från båda städerna. Från Kaskös sida framhölls också de investeringsbehov som finns. Serviceboendet Mariahemmet i Kaskö finns till exempel i en byggnad som är cirka 30 år gammal.

- Framtida vårdbehov, placering av klienter enligt vårdtyngd och behovet av olika typer av kompetens på de olika vårdenheterna är exempel på frågor som behöver beaktas i samband med planeringen av en gemensam vårdsektor, säger Kaskö stads stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång 6.3.2019 kl. 17.00 i Kaskö.


Tilläggsinformation:

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund, tel. 050 358 4684,
mikaela.bjorklund [at] abo.fi

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040 50 23 446,
cgmangs [at] anvianet.fi

Utredare Göran Honga, tel. 044 5939 168,
goran.honga [at] hotmail.com