Premiering av framgångsrika idrottare

Närpes stad premierar framgångsrika idrottare 4.3.2019 som under år 2018 erövrat FM medalj eller värdefullare medalj samt landslagsnominerande.
Kriterium: Representera en förening med hemort Närpes.                                        

Idrottare uppmanas meddela sina prestationer senast 24.2.2019 till:
Fritidsbyrån
ida.hautaoja [at] narpes.fi