Premiering av framgångsrika idrottare

Närpes stad premierar framgångsrika idrottare 3.2 kl 18.00 som under år 2019 erövrat FM medalj eller värdefullare medalj samt landslagsnominerade.
Kriterium: Representera en förening med hemort Närpes.                                        

Idrottare uppmanas meddela sina prestationer senast 26.2.2020 till:

Idrottssekretare Ida Hautaoja
på e-postadressen  ida.hautaoja@narpes.fi