Planer till påseende

Enligt § 63 i MBL och § 30 i MBF meddelas att till allmänt påseende finns PDB och utkast till ändring för:

 

       •    Ändring av delområden av strandgeneralplanen. Ändringen gäller flyttning av byggplatser

       •     Ändring av del av Trutören benämnda stranddetaljplan

       •     Ändring av del av Tjärlax camping benämnda stranddetaljplan

 

Enligt § 63 MBL meddelas att ändring av följande planer påbörjas:

 

        •    Ändring av del av Kåtnäs norra bostadsområde

 

Program  för deltagande och bedömning (MBL 63 §) och planutkast (MBF 30 §) för ovanstående detaljplan finns även till påseende.

 

Materialet för dessa planer finns till påseende 11.2-12.3.2019 i stadshuset, mätning och planläggning och även här på hemsidan

 

Eventuella åsikter angående planerna skall senast 12.3.2019 tillställas:  Närpes stad/Enheten för mätning och planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes. Tilläggsuppgifter ger Malin Haka tel. 040-1600931

Bilagor