Lägerskolor

Under hösten var de äldsta klasserna i stadens lågstadier på lägerskolor. Eleverna har själva fått skriva och berätta vad de upplevde under sina resor. En del av dessa texter publicerades i infotidningen Närpes Info som delades ut till alla hushåll före jul.  Men alla berättelser rymdes inte med och därför publiceras nu alla texterna. Texterna hittas som PDF-bilagor här under.

Bilagor