Bildningssektorn och tekniska sektorn i fokus för fusionssamtal

PRESSMEDDELANDE 9.1.2019

Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer sammanträdde i Närpes på onsdagskvällen. Mötet var det första för året, och i fokus för diskussionerna var hur organisationen och servicen skulle se ut inom tekniska sektorn och bildningssektorn vid en fusion.

- Samgångsutredningen fortsatte i god anda. Bildningen och tekniska sektorn diskuterades ingående, säger Närpes stads fullmäktigeordförande Mikaela Björklund.

- Vi jobbade vidare på fusionsavtalets specifika delar men ännu återstår många pusselbitar, säger Kaskö stads stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång 8.2.2019 kl. 16.00 i Kaskö.

 

Tilläggsinformation:

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund, tel. 050 358 4684,

mikaela.bjorklund [at] abo.fi

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040 50 23 446,

cgmangs [at] anvianet.fi