Upphandling av tvätteritjänster

Vård- och omsorgsavdelningen i Närpes stad begär anbud på tvätteritjänster för tiden 1.5.2019 – 31.12.2020 enligt nedanstående.

Tvätteritjänster begärs för klientkläder, sänglinne och personalens arbetskläder samt för lite specialtvätt Enheterna som behöver tjänsterna är: Närpes hälsovårdscentral, hvc-sjukhus bäddavdenling, äldreomsorgens effektiverade serviceboenden Efraim, Alvina, Pörtehemmet, Solbacken, Villa Rosa och Fridahemmets anstaltvård samt den psykosociala enheten Bäckvägens serviceenhet. Enheterna behöver tvätteritjänster i olika utsträckning. Uppskattat årligt behov av tjänsterna framgår nedan.

Fullständig anbudsförfrågan finns som bilaga.

Köptjänsterna innefattar tvätt av textilierna, fläckborttagning, strykning, mangling (eller kvalitet som motsvarar strykning och mangling), förpackning och transport samt upphängning av arbetskläder.

Anbudsförfrågan finns publicerad på HILMA, https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/notice/view/2019-000026(link is external)

Anbud ska inlämnas senast 15.2.2019

Bilagor