OFFERTFÖRFRÅGAN ANGÅENDE VARUTRANSPORTER

Transport av varor från Vasa centralsjukhus centrallager via Närpes hvc:s centrallager till vård- och omsorgsavdelningens enheter längs Vasavägen.

 

Bilagor