Kaskö och Närpes städer kom överens om en ny tid­tabell och om den nya stadens förtroendemanna­organisation

Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer                                          

Pressmeddelande

Ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer kom överens om en ny tid­tabell och om den nya stadens förtroendemanna­organisation                     

Vid den gemensamma ledningsgruppens för utredning av en kommunsamman­slagning av Kaskö och Närpes städer möte igår kom man överens om att utrednings­arbetet fortsätter till mitten av nästa år. Vecka 25 fattas beslut om fusionsförslaget i respektive stads fullmäktige. Med anledning av den nya tidtabellen och i det fall att kommunfusionen förverkligas, inleder den nya staden sin existens senare än planerat, dvs. från början av år 2021.

Vid gårdagens möte kom man överens om följande gällande den nya stadens förtroendemannaorganisation: under åren 2021-2025 skulle stadsfullmäktige bestå av 35 ledamöter, stadsstyrelsen och nämnderna av 13 medlemmar, förutom revisionsnämnden, som skulle ha 5 medlemmar. Om nämndernas uppgifter görs närmare överenskommelse i fusionsavtalet.

Om fullmäktigesamlingarna besluter om kommunfusion i medlet av juni, fortsätter en sammanslagningsstyrelse, med 12 medlemmar, beredningen av fusionen. Till sammanslagningsstyrelsen utser respektive stad stadsfullmäktiges och -styrelsens ordförande samt fyra andra representanter.

I början av nästa år samlas den gemensamma ledningsgruppen för att i rask takt behandla den gemensamma stadens servicestruktur sektorvis. Följande gång samlas man 9.1.2018 kl. 17.00 i Närpes.


Tilläggsinformation:           

Kommunfusionsutredare, sjukhusrådet Göran Honga, tel. 044-593 9168.

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tel. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi

Stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi