Samgångsutredningen fortsätter i god anda

PRESSMEDDELANDE 15.10.2018  

Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer sammanträdde i Närpes på måndagskvällen. I fokus för diskussionerna var de gemensamma förutsättningarna för en fusion och hur organisationen och servicen kunde se ut i en gemensam stad.

Det konstaterades att arbetet med att bereda olika organisationsmodeller och  servicestrukturutredningar har skett i god samverkan mellan städernas ledande tjänsteinnehavare men att det är ett tidskrävande arbete som utförs parallellt med övrigt arbete.

- Samgångsutredningen fortsätter i god anda men för att trygga kvaliteten i arbetet behöver vi anpassa tidtabellen, säger Närpes stads fullmäktigeordförande Mikaela Björklund.

- Det innebär att vi fortsätter utreda och diskutera, dock så att tidtabellen beaktar övrigt arbete som behöver utföras, speciellt nu i budgettider, säger Kaskö stads styrelseordförande Carl-Gustav Mangs.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång 5.11.2018 kl. 17.00 i Kaskö. Vid detta möte fastställs den justerade tidtabellen för det fortsatta utredningsarbetet.


Tilläggsinformation:

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund, tel. 050 358 4684, mikaela.bjorklund [at] abo.fi

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040 50 23 446, cgmangs [at] anvianet.fi