Närpes stads idrottsfond

Bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare kan ansökas av i staden registrerade idrottsföreningar senast den 30 oktober 2019. Ur ansökan, bör framgå vem som genomgått utbildning, utbildningens innehåll samt kostnader föranledda därav. Ansökan kan göras vid länken nedan eller per e-post till ida.hautaoja [at] narpes.fi. Snigelpost går också bra om man föredrar det, riktas då till Fritidsbyrån, Kyrkvägen 2 64200 Närpes.

För mer info:
Idrottssekreterare Ida Hautaoja, Tel. 040 1600754
ida.hautaoja [at] narpes.fi

Ansökan kan göras här.