Försöket med personlig budget i Österbotten fortsätter år 2019

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat 520 000 euro i statsbidrag för Österbottens försök.  I försöket med personlig budget i Österbotten är social- och hälsovårdssektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa med. I Vasa är målgruppen närståendevårdare och –vårdtagare över 55 år och i Jakobstad och Närpes är målgruppen personer över 55 år som är i behov av många olika serviceformer samtidigt.

Fortsättningen på försöket innebär att man kan trygga servicen för de klienter som redan är med i försöket fram till nästa höst. Den garanterade fortsättningen ger också möjlighet att ta med nya klienter i försöket samt att utveckla digitala tjänster för att upprätthålla kontakten mellan servicehandledare och klienter.

Medverkande i försöket är nöjda

– Hittills har vi fått bra feedback från de klienter som medverkar i försöket. Tack vare deras positiva kommentarer ser vi nyttan med den personliga budgeten. Genom att berätta om den positiva responsen får vi säkert med fler klienter i försöket, konstaterar projektchef Pirjo Wadén.

Fortsättningen för med sig fler serviceproducenter

– I Österbotten har man fått med serviceproducenterna bra i försöket och fler är säkert på kommande i och med att man vet att försöket fortsätter. Förutom företag inom social- och hälsovårdsbranschen har även företag som producerar olika typer av service som stöder hemmaboendet och välfärden kommit med, berättar Wadén.

Serviceproducenternas och servicehandledarnas samverkan har gett upphov till nya, anpassade servicepaket som bättre motsvarar klientens behov. Vidareutvecklingen av olika servicepaket enligt klienternas behov kan fortsätta med nya och kreativa idéer samt med beaktande av de erfarenheter som erfarenhetsexperterna har som också kommer att rekryteras till försöket.

Tilläggsuppgifter ger:
Österbottens förändringsledare inom social- och hälsovård Jukka Kentala, tfn 06 325 2300, jukka.kentala@vaasa.fi
Projektchef Pirjo Wadén, tfn 040 481 3243, pirjo.waden@vaasa.fi