Den andra fasen av utredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer inleddes

Pressmeddelande

Den andra fasen av utredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer inleddes med den gemensamma ledningsgruppens möte 18.9.2018 på stadshuset i Kaskö. Den gemensamma ledningsgruppen fungerar som styrgrupp för utredningen av en sammanslagning. I fortsättningen samlas ledningsgruppen turvis i Kaskö och Närpes.

Som fusionsutredare fortsätter sjukhusrådet Göran Honga. Vid gårdagens möte presenterade Honga fusionsutredningens organiseringsmodell och tidtabell. Servicestrukturutredningen bereds av ledande tjänsteinnehavare inom de olika sektorerna. Avsikten är att utredningen slutförs före början av december månad och att fullmäktigesamlingarna i de båda städerna fattar beslut om fusion senast i mars nästa år i enlighet med den överenskomna tidtabellen. Om kommunfusionen förverkligas inleder den nya staden sin existens 1.1.2020.               

Den gemensamma ledningsgruppen diskuterade vid sitt första möte bl.a. om den gemensamma nya stadens personalpolitiska linjedragningar. Det gemensamma önskemålet var att personalen garanteras fem års anställningsskydd och att språkkunskapskrav som ställs på personalen inte ska gälla personer som redan innehar en tjänst eller befattning. För att bereda den nya stadens personalpolitiska linjedragningar beslöts att tillsätta en gemensam personalgrupp, som består av representanter för fackförbund som representerar arbetstagarna samt av arbetsgivarsidans representanter.

Under fusionsutredningen kommer man att ordna tillfällen för hörande av kommuninvånarna i Kaskö och Närpes. Information om hur fusionsutredningen framskrider läggs ut på de båda städernas hemsidor.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång 15.10.2018 kl. 17.00 i Närpes.

Tilläggsinformation:
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tel. 050 581 1760,
hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi

Stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400 868 780,
minna.nikander [at] kaskinen.fi