Soteuttamo Österbotten – Tredje sektorns förnyade serviceutbud inom social- och hälsovård

22.8.2018 kl. 15.00-18.00 Auditoriet vid Silveria, adr. Krutkällarv. 4, Vasa

Personlig budget ökar klientens valfrihet – möjlighet även för aktörer inom tredje sektorn
 

15.00             Välkomsthälsning
Styrelseordförande Markku Pulli, Vasanejdens föreningar r.f.

15.05             Vad då Soteuttamo?
Sakkunnig Elina Eerola, Sitra

15.20             Hur kan jag som serviceproducent komma med i försöket med personlig budget (PB)?

Projektchef Pirjo Wadén, försöket med PB i Österbotten

15.40             Hur få med föreningarna på marknaden för personlig budget?

Projektarbetare Jussi Koiranen, Organisation 2.0

15.55             Utmaning att förnya föreningsbaserad service: Varifrån hitta kreativitet och energi?

Projektkoordinator Pia Söderholm, Organisation 2.0

16.25             Företagande inom social- och hälsovård

                      Utbildare inom företagsverksamhet Sari Saarikoski, Suomen yrittäjäopisto


Kaffeservering
 

16.55             ABC för utvärdering av effekterna och arbetsverkstad

Utbildare, Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys Oy

17.45             Sammandrag och fortsatta steg

                      Jukka Kentala, förändringsledare inom social- och hälsovård i Österbotten

18.00             Evenemanget avslutas

 

Aktörer från offentliga, privata och tredje sektorn är välkomna!

Anmäl dig via denna länk senast 21.8.2018.

Vad är Soteuttamo?

Soteuttamo är verktygsbacken för reform och utveckling av social- och hälsovårdsservicen.

Den för samman framtidens aktörer såväl från vårdbranschen som från övriga branscher för att främja ekosystemtänkandet och skapa nya former av samarbete. Soteuttamo är lågtröskelevenemang, vilka är ämnade för aktörer inom den offentliga, privata och den tredje sektorn. Läs mera.

Bilagor