Uppdateringar i Wilma

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering. Du ska klicka på Välj Wilma, söka upp Närpes stad, bildningkansli och sedan logga in igen.

Här finns en instruktionsvideo: https://youtu.be/1ukgBElFu9M