Kungörelse av miljötillstånd

Ansökan om miljötillstånd för stenbrott, flyttbar stenkross samt marktäktstillstånd för tagande av stenmaterial, Pellfolks Transport Kb i Töjby by, Närpes
I enlighet med miljöskyddslagens 44 § och marktäktslagens 13 § informerar Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes om följande ansökan om miljötillstånd för stenbrott och flyttbar stenkross samt marktäktstillstånd för tagande av stenmaterial på lägenheterna RNr 545-436-9-66, RNr 545-436-9-30, 545-436-9-39 och 545-436-9-52 i Töjby by, Närpes:

Sökande: Pellfolks Transport Kb
Täktområdets areal: 6,85 ha
Täkttid: 10 år
Ansökt total tagningsmängd: 211 218 fm3, varav 98 628 fm3 redan taget
Krossningsmängd: 35 000 t stenmaterial krossas högst per år
Väsentliga utsläpp och avfall: Buller, vibrationer, damm, luftutsläpp av trafiken samt vatten som samlas i brytningsgropen, vilket vid behov pumpas bort och leds via sedimenteringsbassäng ut i dike.

Kungörelsetiden är 31.7 – 29.8.2018. Handlingarna finns framlagda under kungörelsetiden 31.7 – 3.8.2018 vid Närpes stads huvudbiblioteks kassa och under tiden 4.8–29.8 vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes. Eventuella skriftliga/elektroniska anmärkningar och åsikter bör senast 29.8.2018 kl. 16.00 lämnas in till adressen Korsholms kommun, Västkustens tillsynsnämnds miljösektion, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes, eller per e-post till miljoenheten [at] korsholm.fi.
Tilläggsuppgifter om ansökan ges av chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk tfn 050 336 5013 under tiden 31.7–12.8.2018 och av miljö- och hälsoinspektör Linda Nordmyr, tfn 044 727 1263 under tiden 13.8–29.8.2018.
Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Offentligt framlagd 
Intygar 
Registrator

Bilagor