Kungörelse av bullerbeslut

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes har behandlat följande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar enligt miljöskyddslagens (527/2014) 118 §:

Verksamhetsidkare: Arbetsgruppen för Slättens mat & mystik/ Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Närpesvägen 2, 64200 Närpes

Bulleranmälan: Anmälan gäller ett mat- och kulturevenemang med livemusik som kommer att hållas fredagen 7.9.2018 kl. 16-23.  Evenemanget kommer att hållas på torget i Närpes centrum.

Beslut: Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes, miljö- och hälsoinspektör 11.7.2018, § 3/2018.             

Beslutet meddelas 13.7.2018. Kungörelsetiden är 14.7 – 14.8.2018. Beslutet och handlingarna finns till påseende under kungörelsetiden 14.7 – 3.8.2018 vid Närpes stads huvudbiblioteks kassa och under tiden 4.8-14.8 vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes. I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Uppgifter om beslutet lämnas av miljö- och hälsoinspektör Linda Nordmyr, tfn 044 727 1263 under tiden 14.7–22.7.2018 och av chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk tfn 050 336 5013 under tiden 23.7–14.8.2018.

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Offentligt framlagd 14.7–14.8.2018
Intygar
Byråsekreterare

Bilagor